DASAR PRIVASI

Laman web ini ("Laman") dan perkhidmatan ("Perkhidmatan") dimiliki dan dikekalkan oleh Intra Research AB, Estonia (dirujuk dibawah sebagai "Syarikat"). Dasar ini menerangkan maklumat Syarikat yang mengumpul mengenai Ahli-ahli Laman dan bagaimana kami menggunakan maklumat ini. TProgram ahli Syarikat dikendalikan sebagai panel tinjauan untuk individu yang mendaftar secara sukarela di Laman ("Ahli"). TAhli boleh mengambil bahagian dalam tinjauan yang ditawarkan yang berkaitan dengan perkhidmatan dan dikendalikan oleh Syarikat atau pihak ketiga. Di bawah syarat-syarat tertentu Ahli akan diberi ganjaran dalam hadiah ("Hadiah") untuk menyertai aktiviti tertentu seperti melengkapkan tinjauan.

DASAR PRIVASI

Sebahagian daripada komitmen berterusan Syarikat terhadap ketelusan, akauntabiliti dan pengawasan yang bertanggungjawab terhadap data peribadi yang kami kendalikan, pasukan GDPR kami telah menumpukan perhatian untuk mengenalpasti dan menangani keutamaan kesediaan GDPR dalam pelbagai produk dan perniagaan Syarikat. Untuk mencapai matlamat ini, pasukan ini mengembangkan dan mengurus pelbagai aliran kerja merentasi semua rangkaian perniagaan Syarikat.

Oleh itu, perlindungan data peribadi adalah keutamaan bagi Syarikat sebagai sebahagian daripada industri Penyelidikan Pasaran dan pengeluar maklumat mengenai ahli. Syarikat mematuhi panduan dan keperluan kod tingkah laku profesional yang diguna pakai untuk syarikat penyelidikan pasaran berdaftar (ICC/ESOMAR) dan semua peraturan tempatan yang sedia ada, terutamanya sejauh perlindungan data responden. Syarikat mengambil pendekatan proaktif untuk memastikan keselamatan dan perlindungan data peribadi pelanggan, responden dan pekerja. Pada permulaan GDPR mula berkuat kuasa, Syarikat berjaya melaksanakan keperluan GDPR dalam semua negara-negara Eropah di mana ia beroperasi.

KOLEKSI DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI

Syarikat hanya mengumpul dan menyimpan maklumat seperti: a. maklumat mandatori Ahli semasa proses pendaftaran (alamat e-mel, kata laluan, nama, tahun lahir, jantina, negara) atau b. maklumat yang diberikan secara sukarela oleh anda sebagai respon kepada permintaan maklumat tertentu dalam profil ahli anda (Profil lanjutan).

Syarikat hanya mengumpul maklumat yang perlu bagi kami menjalankan perniagaan kami dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda.

Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda (nama, alamat, alamat e-mel, atau nombor telefon, dll.) dengan mana-mana pihak ketiga kecuali dinyatakan dalam dasar privasi ini atau melainkan anda telah memberi kami persetujuan terlebih dahulu. Anda bersetuju bahawa kami boleh berkongsi maklumat peribadi melalui nombor pengenalan termasuk cth. tahun kelahiran, poskod, jantina, tahap pendidikan dan status pendudukan, serta maklumat peribadi lain dengan syarikat penyelidikan pasaran lain untuk tujuan mengenal pasti peluang tinjauan pihak ketiga yang mungkin anda layak.

Sekiranya anda layak mendapat peluang tinjauan, syarikat penyelidikan pasaran pihak ketiga akan memberikan nombor pengenalan dan pautan tinjauan kepada kami dan kami akan menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai perkongsian data ini, sila hubungi sokongan kami menggunakan borang hubungan kami.

Kita boleh menjadi hos kepada permintaan maklumat bagi pihak pelanggan kami. Borang ini akan mengenal pasti identiti dan butiran perhubungan organisasi yang mengumpul maklumat tersebut, dan maklumat yang anda berikan akan diuruskan mengikut dasar privasi pihak ketiga itu. ISekiranya anda melengkapkan borang web yang dihoskan oleh kami, kami akan mendedahkan maklumat khusus yang anda berikan kepada pihak ketiga tertentu itu.

Pengecualian yang disenaraikan di atas, kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda melainkan jika tindakan itu adalah perlu untuk: a. Memenuhi kewajipan kami di dalam kontrak dan memberikan Perkhidmatan kepada anda; b. Mematuhi keperluan undang-undang atau mematuhi prosedur undang-undang; Kami boleh mengakses akaun anda, termasuk kandungannya, di bawah yang dinyatakan di atas atau untuk tujuan untuk menjawab pertanyaan Perkhidmatan atau menyelesaikan masalah teknikal.

Kami melaksanakan langkah-langkah organisasi, teknikal dan pentadbiran pelbagai lapisan yang direka untuk melindungi data peribadi di bawah kawalan kami. Ini termasuk, antara lain: mengehadkan akses kepada data; menggunakan langkah teknologi seperti firewall, penyulitan, perlindungan malware dan pengesanan pencerobohan; mengekalkan dasar yang sejajar dengan pelbagai keperluan undang-undang; dan memegang sekutu kami yang bertanggungjawab mengekalkan amalan pengendalian data yang selamat dan mematuhi polisi dalaman kami. Kami mempunyai organisasi global profesional keselamatan data yang berkelayakan dan terlibat dalam ujian sistem biasa dan mengemas kini kawalan kami untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman keselamatan.

PENGGUNAAN MAKLUMAT LAIN

Syarikat boleh membuat data agregat umum (seperti kumpulan umur, profil minat, kawasan geografi dan maklumat lain yang tidak dikenal pasti) mengenai Ahli kami dan menjadikannya tersedia kepada iklan, rakan niaga dan pelabur yang sedia ada dan berpotensi. TData agregat ini tidak mengandungi maklumat yang boleh dikenalpasti khusus mengenai mana-mana pengguna.

Alamat IP - Pelayan syarikat secara automatik merakam blok pertama alamat IP anda, jenis penyemak imbas dan sistem pengendalian anda apabila anda mengakses laman web kami. Kami boleh menggunakan maklumat ini untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, mentadbir laman web kami dan menyusun maklumat pengguna agregat untuk iklan kami.

Kita boleh menggunakan kuki penyemak imbas yang diperlukan untuk tujuan tinjauan dan kualiti. Kami tidak akan merekodkan keseluruhan alamat peranti Protokol Internet (IP), tetapi kami akan menggunakannya untuk menentukan lokasi anggaran geografi untuk memastikan bahawa jawapan kepada soalan tinjauan diperolehi daripada pasaran yang dikehendaki. Kami mengumpul maklumat tanpa nama mengenai sistem operasi dan pelayar web peranti anda untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda.

Jika anda tidak mahu kami menggunakan kuki maka anda boleh dengan mudah menghentikannya, atau diberitahu apabila ia sedang digunakan, dengan mengkonfigurasi penyemak imbas anda.Jika anda tidak membenarkan kuki digunakan oleh beberapa laman web kami mungkin ia tidak berfungsi untuk anda.

AKSES & PEMBETULAN

Maklumat yang dikumpul oleh Syarikat boleh diakses dan dikemaskini oleh Ahli dengan menggunakan kemudahan yang disediakan di Laman ini (anda akan diminta untuk log masuk dahulu). Tambahan lagi, anda boleh menghubungi Bantuan Syarikat pada bila-bila masa dan meminta apa-apa maklumat yang disimpan mengenai anda. Anda boleh dengan mudah meminta penghapusan maklumat anda dengan memilih keluar seperti yang diterangkan di bawah.

KOMUNIKASI E-MEL

Semua komunikasi e-mel yang dihasilkan dari keahlian anda di laman web syarikat akan dihantar terus dari kami dan akan memaparkan logo Syarikat dan butiran nombor kami dengan jelas. Selepas melengkapkan tinjauan yang diberi, anda mungkin mengalami jarak beberapa hari atau minggu sebelum jemputan tinjauan lain ditawarkan. Walaupun setiap percubaan kerap dibuat untuk menghantar setiap jemputan tinjauan Ahli, disebabkan oleh pelbagai faktor, Ahli tertentu tidak boleh menerima banyak undangan untuk mengambil bahagian dalam tinjauan seperti yang mereka mahukan. Ambil perhatian bahawa Syarikat tidak mempunyai obligasi untuk menawarkan sebarang jemputan tinjauan tertentu atau minimum sekalipun.

MEMILIH KELUAR

Syarat keahlian, anda perlu memberikan alamat e-mel yang sah dan bersetuju untuk menerima jemputan tinjauan dari kami. Jika anda tidak mahu menerima jemputan tinjauan daripada kami, anda mesti menamatkan keahlian anda menggunakan kemudahan yang disediakan dalam profil.

Sekiranya anda memilih keluar, ia mungkin mengambil masa sehingga 72 jam untuk permintaan anda dimuatkan. Anda tidak akan menerima sebarang promosi e-mel dari kami selepas itu. Kami memberikan notis jelas tentang data yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakannya. Kami menawarkan pilihan mengenai pengumpulan data kami pada masa dan dalam konteks yang menggambarkan sensitiviti data dikumpulkan. Ahli panel dan responden tinjauan bersetuju untuk mengumpul dan memproses data mereka dan mungkin menarik balik penyertaan mereka pada bila-bila masa. Individu juga boleh menuntut memadamkan semua maklumat dari pelayan Syarikat.

PERUBAHAN KEPADA DASAR INI

Syarikat berhak untuk mengemaskini dasar ini dari semasa ke semasa. Kami tidak akan mengurangkan hak anda di bawah Dasar Privasi ini tanpa kebenaran eksplisit anda. Kami akan menyiarkan apa-apa perubahan dasar privasi di halaman ini dan, jika perubahan itu penting, kami akan memberikan notis yang lebih menonjol (termasuk, untuk perkhidmatan tertentu, pemberitahuan e-mel perubahan dasar privasi). Jika anda tidak bersetuju dengan dasar privasi ini sepenuhnya atau sebahagiannya, atau jika anda tidak bersetuju dengan perubahan yang dibuat kepada dasar ini, anda tidak boleh menjadi ahli atau menamatkan akaun anda. Kami komited untuk menghormati pelbagai budaya dan undang-undang tempatan di mana kami operasi.

HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau soalan mengenai Kenyataan Privasi ini, sila hubungi kami melalui borang hubungan di laman web kami.