Terma ini diperlukan untuk kegunaan portal OpinionArena

Dengan mendaftar sebagai Pengguna portal OpinionArena, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca terma Perjanjian Pengguna ini (selepas ini dirujuk sebagai "Syarat"), bersetuju dengan Terma dan Syarat dan berjanji untuk mematuhi Terma dan Syarat sebagaimana ditetapkan di bawah:

 1. Sesiapa yang berumur sekurang-kurangnya 14 tahun dan yang tinggal di Malaysia boleh mendaftar sebagai ahli laman web OpinionArena. Seseorang hanya perlu mempunyai akaun untuk menjadi ahli.
 2. Ahli OpinionArena berjanji untuk memberikan maklumat peribadi yang betul.
 3. Ahli OpinionArena tidak mewajibkan ahli mengambil bahagian dalam tinjauan atau mengisi sebarang tinjauan.
 4. Keahlian dalam portal adalah percuma dan sah sehingga notis selanjutnya. Anda boleh menamatkan keahlian dengan melakukan prosedur tertentu di portal OpinionArena.
 5. OpinionArena tidak menjamin penyertaan ahli dalam tinjauan kerana peserta dipilih secara rawak oleh semua ahli dan dalam beberapa tinjauan tidak semua ahli sesuai kerana kriteria sosial dan demografi.
 6. Pelanggan tinjauan di OpinionArena menerima jawapan dalam bentuk tanpa nama dan umum dan jawapannya tidak boleh diperoleh daripada individu tertentu.
 7. OOpinionArena tidak mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga kecuali dalam kes-kes di mana perlu untuk pemindahan hadiah.
 8. Ahli-ahli OpinionArena mendapat mata dan mendapatkannya untuk melengkapkan tinjauan. Jemputan ke tinjauan mengandungi maklumat tentang berapa banyak masa yang diperlukan untuk mengisi tinjauan itu, bilangan mata yang diperolehi dan jika peserta dalam tinjauan semasa turut mengambil bahagian dalam loteri.
 9. Ahli OpinionArena mendapat mata dan hanya mendapatkannya untuk tinjauan dan soal selidik yang lengkap.
 10. OpinionArena berhak menutup akaun ahli dan memadamkan mata yang dikumpulkan jika ahli melanggar terma dan syarat Perjanjian Pengguna. Sebagai contoh, kami akan menutup akaun jika ahli telah membuat beberapa akaun pengguna, memasukkan maklumat yang salah, atau mengisi borang soal selidik secara tidak sengaja.
 11. OpinionArena berhak secara unilateral mengubah syarat Perjanjian Pengguna ini. Perubahan akan berkuat kuasa kerana mereka berkomunikasi dengan ahli-ahli OpinionArena.Ahli-ahli OpinionArena berhak untuk menamatkan keahlian mereka pada bila-bila masa kecuali mereka menerima terma dan syarat Perjanjian Pengguna.